Entradas

La veu

Imagen
Viena Columna Columna Edicions SA Barcelona 1995 ISBN: 84 -7809 -831 -3 Aquesta és una obra didàctica i de divulgació, fruit de  l’experimentació i la investigació sobre la veu en l’àmbit professional del tractament de la rehabilitació de les disfonies. El mètode utilitzat és un mètode de veu cantada, ja que, per l’autora, només la veu cantada ofereix la gamma de freqüències necessària per a la rehabilitació vocal. Els objectius bàsics d’aquesta investigació són: omplir el buit bibliogràfic en què es troben actualment (l’any 1995) els estudis sobre rehabilitació de les disfonies, proposa un nou mètode de reeducació vocal i formar futurs fonoterapeutes. ÍNDEX  Primera part - Presentació - Fisiologia vocal succinta Mecanismes de la fonació. L’aparell respiratori. La laringe. Cavitats de ressonància. Fonètica acústica. La ressonància de la veu - Els fonemes - La veu a diferents edats La veu de l’infant . La veu adulta. Declivi de la veu - Els trastorns de la veu Relació c