La veu

Viena Columna
Columna Edicions SA
Barcelona 1995
ISBN: 84 -7809 -831 -3

Aquesta és una obra didàctica i de divulgació, fruit de  l’experimentació i la investigació sobre la veu en l’àmbit professional del tractament de la rehabilitació de les disfonies. El mètode utilitzat és un mètode de veu cantada, ja que, per l’autora, només la veu cantada ofereix la gamma de freqüències necessària per a la rehabilitació vocal. Els objectius bàsics d’aquesta investigació són: omplir el buit bibliogràfic en què es troben actualment (l’any 1995) els estudis sobre rehabilitació de les disfonies, proposa un nou mètode de reeducació vocal i formar futurs fonoterapeutes.


ÍNDEX 


Primera part

- Presentació

- Fisiologia vocal succinta

Mecanismes de la fonació. L’aparell respiratori. La laringe. Cavitats de ressonància. Fonètica acústica. La ressonància de la veu

- Els fonemes

- La veu a diferents edats

La veu de l’infant . La veu adulta. Declivi de la veu

- Els trastorns de la veu

Relació causa efecte. La disfonia. La inclassificació de les disfonies

La disfonia disfuncional. La disfonia premenstrual. Disfonies provocades. La imatge vocal. Els límits de la veu. Conclusió

- Alteracions més freqüents dels replecs vocals

Definició. El nòdul. El pòlip. Edema de Reinke. Disfonia hipercinètica. Disfonia hipocinètica. Laringitis. Faringitis. Altres

- Alteracions més freqüents de la ressonància

- El laringòleg

- La fonoteràpia, el terapeuta i l’alumnre

- Conclusió


Segona part


- Les teories

Teoria mioelàstica. Teoria neurocronàxica . Teoria muco -ondulatòria

- Classificació vocal

Extensió i tessitura

- Oïda musical (afinacció)

- Veu de falset

- Pas de la veu (registre)

- Respiració -veu

- Relaxació -veu

- Sensacions fonatòries internes i punt de màxima concentració sonora

- Gestualitat

Gestualitat i articulació

Mecànica vocal i gesticulació

- Selecció de fonemes

- Els exercicis i com fer-los


Tercera part


- Ritme i articulació en la parla

- Higiene vocal

- Exercicis complementaris

Quan hi ha tensió mandibular. Quan es fa retracció lingual. Quan es premen les dents. Quan hi ha dificultat per a la respiració nasal. Una tècnica respiratòria. La respiració en el cant i en el treatre.

- Taula de terminologia

- Bibliografia